Những nhân vật quyền lực 'khuấy đảo' Nhà Trắng cùng Trump

Tân tổng thống Mỹ đang tập trung củng cố quyền lực tại Nhà Trắng cùng nhóm những người thân cận nhất được cho là có tác động quan trọng đến mỗi quyết định của ông.


Theo Telegraph