Những nữ tài xế taxi 3 bánh dám thách thức định kiến ở Ấn Độ

Trong xã hội Ấn Độ, đàn ông được xem là trụ cột của gia đình, trong khi những người phụ nữ lại ít được coi trọng. Để giúp thay đổi tư tưởng trọng nam khinh nữ, đồng thời giúp phụ nữ khẳng định được vai trò của bản thân, một dự án đào tạo phụ nữ lái taxi 3 bánh đã ra đời.


Theo VTC14