NTK Thủy Nguyễn: 'Lắng đọng và yêu cuộc sống giãn cách bình yên'

NTK Thủy Nguyễn tận dụng thời gian trong những ngày giãn cách để lắng nghe bản thân và suy ngẫm về cuộc sống.

Hồng Phượng