Nữ sinh Ngoại giao ứng xử nổi bật ở Miss World Vietnam 2022

Trong tập 7 Head to Head challenge, ứng viên sáng giá Nguyễn Thùy Linh có những quan điểm ấn tượng về môi trường.

Anh Phương