Nữ thợ lặn bất ngờ đụng phải sứa thùng khổng lồ, to hơn cơ thể người

Nhà sinh vật học Lizzie Daly bắt gặp sứa thùng khổng lồ to hơn cơ thể cô ấy trong lúc lặn ở ngoài khơi Cornwall, Anh

Theo Theguardian