Nữ thực khách nhổ tóc thả vào bát mì để đòi nhà hàng hoàn tiền

Một nữ thực khách đã tự nhổ rất nhiều tóc thả vào bát mì đang ăn rồi yêu cầu chủ quán phải hoàn lại tiền và nhanh chóng rời đi.

Nguồn: Newsflare