Nửa đêm, nhóm cướp dùng ô tô kéo đổ và khuân cả cây ATM

Một nhóm người mặc áo đen, bịt mặt dùng xà beng, dây cáp và ô tô kéo cây ATM khỏi cửa hàng tạp hóa chỉ trong vài giây. 

Nguồn: Liveleak