Nuốt nhầm ếch phi tiêu độc, rắn nôn vội vì sợ mất mạng

Cho dù nhỏ bé nhưng ếch phi tiêu độc lại chứa 1 lượng chất độc khủng khiếp
Theo EBSDocumentary (EBS 다큐)