Loài rắn kịch độc có thân hình béo ú và cách di chuyển kì dị

Loài rắn hổ lục lớn nhất thế giới, có thể nặng hơn 20kg, răng nanh dài nhất trong họ rắn độc, vào khoảng 5cm.
Theo Nat Geo Wild/ Smithsonian