Ông chủ TikTok: Tôi thiếu kỹ năng để làm lãnh đạo lý tưởng

Zhang Yiming thông báo sẽ từ chức CEO của ByteDance, chủ sở hữu TikTok, trao quyền lại cho người bạn cùng phòng đại học Liang Rubo.

Theo RT