Nỗ lực toàn cầu nhằm phát triển vắc xin ngừa Covid-19 đã có được những kết quả đột phá. Song, việc tìm kiếm thuốc điều trị không hề dễ dàng.

Nỗ lực toàn cầu nhằm phát triển vắc xin ngừa Covid-19 đã có được những kết quả đột phá. Song, việc tìm kiếm thuốc điều trị không hề dễ dàng.

Hơn một năm rưỡi kể từ khi đại dịch bùng phát, thế giới vẫn chưa có nhiều lựa chọn trong việc điều trị bệnh nhân Covid-19 và những liệu pháp ít ỏi hiện hành dường như chỉ có tác động khiêm tốn. Nhu cầu về các liệu pháp mới vẫn cấp thiết, vì virus vẫn hoành hành ở nhiều quốc gia bị hạn chế về khả năng tiếp cận vắc xin. Và ngay cả ở những nơi vắc xin dồi dào, vẫn còn những người chưa tiêm chủng.