Phương Tây tham vọng lật đổ thế thống trị đất hiếm của Trung Quốc

Đất hiếm đang trở thành mục tiêu lớn của phương Tây để lật đổ thế thống trị của Trung Quốc.

A.B (Theo WSJ)