Quán bia, trà đá Hà Nội đông đúc giữa lúc dịch Covid-19 đang 'nóng'

Sự kiện: Dịch COVID-19
Tình trạng buôn bán, tụ tập đông người diễn ra sôi động ở nhiều tuyến phố Hà Nội không khác những ngày Thủ đô chưa có dịch Covid-19.

Bình Minh