Quốc Anh: 'Càng chửi càng tốt, chửi mới cố gắng lên được'

Quốc Anh tự nhận xét khả năng diễn xuất của bản thân còn nhiều hạn chế và không ngại nhận những lời chê bai. Anh chàng khẳng định: 'Mình phải cố gắng hơn, phải nhìn những khuyết điểm, khắc phục nó và tiến bộ hơn nữa'.

Châm Phạm