Quốc gia sở hữu nhiều đầu đạn hạt nhân nhất chi tiêu quốc phòng thế nào?

Vì khủng hoảng kinh tế, Nga phải cắt giảm nhiều khoản trong chi tiêu chính phủ nhưng vẫn cố gắng duy trì ngân sách cho quốc phòng ở mức 48.4 tỷ USD.


Theo BBC News