Quy tắc dạy con nghiêm khắc của gia đình Beckham - Victoria

Sự kiện: Dạy con thời 4.0
Dù bố mẹ nổi tiếng và giàu có nhưng cả 4 người con của vợ chồng Beckham - Victoria đều được nuôi dậy nghiêm khắc.

A.B (Theo Hello Magazine, Video: Access, It's in TV...)