Quyết định liều lĩnh của BTV Thời sự trẻ nhất VTV

Thu Hà bảo mình sống thiên về cảm xúc nên mọi quyết định thường nương theo cảm xúc. Nhưng ngẫm lại cô cho rằng đó là những quyết định đúng trong cuộc đời mà về VTV chính là một trong những quyết định liều lĩnh nhất.

Bài: Sơn Hà
Ảnh, clip: Hà Anh - Nguyễn Đức