Ra vào Hà Nội, người dân mong không kiểm tra xét nghiệm Covid-19

Sự kiện: Dịch COVID-19
Sáng 14/10, việc kiểm soát tại 22 chốt ra, vào Hà Nội vẫn diễn ra bình thường, nhiều người dân bày tỏ mong muốn không phải kiểm tra xét nghiệm Covid-19 khi đi đường.

Đình Hiếu