Rắn dài 2m lẻn vào nhà, bò ngay dưới chân 3 nhân viên đang ‘dán mắt’ vào điện thoại

Ba người đàn ông đang ngồi trong nhà nhưng mải ‘dán mắt’ vào điện thoại mà không hề để ý tới con rắn 2m lẻn vào nhà, bò ngay dưới chân họ...