Rết khổng lồ Amazon bất ngờ bị nhện độc Tarantula nuốt chửng

Rết Amazon là loài rết ăn thịt lớn nhất thế giới. Thế nhưng trong cuộc đối đầu với nhện độc Tarantula thì con rết đã dễ dàng bị nhện Tarantula vồ lấy và hạ gục chỉ trong tích tắc

Theo Exotic Black TV