Robot-Taxi, dịch vụ với tham vọng hái ra tiền của Waymo

Sự kiện: Zone 4.0
Waymo đang vận hành dịch vụ Robot- Taxi tại Chandler, Arizona (Mỹ). Tháng 8 vừa qua, Waymo đã mở rộng dịch vụ này đến San Francisco, tuy nhiên vẫn có người lái phụ.

M.B (Theo Wall Street Journal)