Rùa sắp tuyệt chủng vẫn bị ăn thịt ở Mexico

Một loài rùa có nguy cơ tuyệt chủng vẫn đang bị ăn thịt ở một làng nhỏ ở Mexico.


Theo IN THE NOW