Rùng mình trước tục 'cạo mắt' của người Trung Quốc

Với 1 con dao sắc, nhỏ, một chiếc que dài bằng bạc và một chút thuốc đặc chế, người thợ tiến hành 'cạo mắt' cho khách hàng. Người ngoài nhìn vào thấy cảnh tượng này khá kinh dị, nhưng có những khách hàng đã trung thành với cách vệ sinh mắt này trong hàng chục năm. Đây là dịch vụ truyền thống mà nhiều người Trung Quốc vẫn tìm đến mỗi khi cảm thấy mắt mình có vấn đề.

Q.N (Video: CCTV)