Hàng năm, cứ vào độ tháng 10 âm lịch tới tháng 12, một số người dân ở Hà Nam lại đi bắt lươn, chạch đồng. Chỉ với chiếc cuốc, mỗi ngày một người có thể bắt được từ 3,4 cân. Nghề này tuy vất vả nhưng lại thêm thu nhập đáng kể cho nhiều hộ khi nông nhàn.

Theo VTCNews