Xe máy lạc lái 'làm xiếc' trên phố Hà Nội vung vãi đất, đá

Đường 419 đoạn qua thị trấn Chúc Sơn (Chương Mỹ, Hà Nội) vương vãi đất, đá khiến một số xe máy di chuyển khó khăn. Một số xe ngã dúi dụi...

Thực hiện: Đình Hiếu - Đoàn Bổng