Sang đường bất cẩn bị xe khách phóng tốc độ cao đâm nát xe

Xe máy sang đường không quan sát bị xe khách phóng tốc độ cao đâm văng ra xa nhiều mét. Người lái xe máy may mắn thoát chết.
Nguồn Facebook@Thanh Rio