Sau Huawei, drone DJI Trung Quốc nằm trong tầm ngắm của Mỹ

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã đưa ra cảnh báo về việc các thiết bị máy bay không người lái của DJI đang gửi dữ liệu trực tiếp về trụ sở ở Thâm Quyến.

Nguồn CNN/DJI