Sau trận mưa lớn, dân đua nhau mang giỏ, vợt ra giữa đường để bắt cá

Sau trận mưa lớn, nhiều người dân đã mang giỏ, vợt ra giữa đường ngập nước để bắt cá và tỏ ra rất phấn khích.

Nguồn: Newsflare