Sinh viên gấp rút rời KTX ĐH Quốc gia để làm khu cách ly tập trung

Sự kiện: Dịch COVID-19
Sau khi Trung tâm quản lý KTX ĐH Quốc gia TP.HCM đề nghị tất cả sinh viên rời khỏi KTX để phòng, chống dịch Covid-19, nhiều sinh viên vội vã chuẩn bị đồ đạc về quê.

Đình Tuyến - Công Tuấn