DSR-1 là súng bắn tỉa được chế tạo bởi một số cựu kỹ sư sản xuất vũ khí thuộc quân đội Đức. Súng được đưa vào sản xuất với số lượng hạn chế từ năm 2000 bởi công ty sản xuất vũ khí DSR-Precision GmbH. Vào năm 2004, công ty AMP Technical Services giành quyền bán độc quyền khẩu súng này như một súng bắn tỉa chính xác dùng cho các lực lượng cảnh sát ở Đức. Nhưng hiện nay, DSR-Precision GmbH đã giành lại quyền bán khẩu súng này rộng rãi ở các nước châu Âu. DSR-1 là súng bắn tỉa chuyên dùng cho lực lượng thi hành công vụ, không dùng cho quân đội cũng như dân thường

Nguồn QPVN