Những lời chia sẻ của bà Bùi Minh Thủy người con của Cố họa sĩ Bùi Trang Chước, tác giả Quốc huy VN, giúp chúng ta hiểu hơn về một con người cả đời thầm lặng cống hiến cho nghệ thuật.

Đình Hiếu