Tại sao khủng bố 'thoải mái' dùng mạng xã hội của Mỹ như 'của chùa'?

Việc các phần tử khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng không ngừng sử dụng mạng xã hội Twitter để lan truyền hành vi man rợ của chúng khiến công luận đặt ra câu hỏi: Tại sao khủng bố lại được tự do sử dụng Twitter như "của chùa"?


Theo Seeker Network