Tại sao nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới đóng cửa hơn 1 thập kỷ?

Hơn một thập kỷ qua, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới vẫn phải đóng cửa. Điều gì có thể khiến nó có thể bị bỏ hoang mãi mãi?

A.B (Theo Vision)