Gần đây, Twitter đã có những động thái chưa từng có trong lịch sử dưới các bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trái ngược với đó, Facebook đã không tiến hành bất kỳ can thiệp nào.

M.B (Theo Wall Street Journal)