Tài xế nhanh trí lao thẳng xe tải đang bốc cháy ngùn ngụt tới sở cứu hỏa

Một chiếc xe tải bốc cháy ngùn ngụt, tài xế đã lao thẳng xe tới cổng trụ sở cứu hỏa rồi chạy vào bên trong kêu cứu.

Video: Newsflare