Tàu ngầm Scorpene của Hải quân Ấn Độ mạnh cỡ nào?

Tàu ngầm tấn công lớp Scorpene của Ấn Độ được đánh giá cao về mặt trang bị điện tử nhưng sức mạnh hỏa lực không quá mạnh.
Nguồn QPVN