Tên lửa vác vai Stinger - Nỗi khiếp sợ của chiến đấu cơ

Tên lửa vác vai Stinger được coi là tác giả chính gây ra một nửa “cái chết” trong tổng số 451 chiếc máy bay, trực thăng Liên Xô bị bắn hạ ở Afghanistan.


Nguồn QPVN