Thảm họa khủng khiếp gì đang diễn ra ở Somalia?

Somalia hiện đang trở thành một ‘đất nước dịch bệnh’. Hơn 6 triệu người dân nước này đang ở trong tình trạng nguy kịch bởi hạn hán kéo dài.


Theo Reuters