Thằn lằn giãy giụa tìm cách thoát khỏi miệng rắn lục

Đòn tấn công chớp nhoáng chỉ cho nháy mắt, đầu con thằn lằn đã nằm gọn trong miệng kẻ đi săn
Nguồn Youtube@Porteira ABERTA