Mặc dù khống chế số lượng người tham gia vào khu vực cướp Phết, nhưng dường như mọi phương án chuẩn bị trước đều vỡ trận.

Đến gần 5 giờ chiều cùng ngày, 3 quả Phết và 3 quả Chúi đã được trai làng đưa về nhà.

Thực hiện: Đình Hiếu