Thiệt hại do bão Nalgae ở Philippines tiếp tục tăng cao

Tính đến ngày 31/10, số người thiệt mạng do ảnh hưởng của bão Nalgae ở Philippin đã tăng lên 98 người, ngoài ra còn có 63 người mất tích và 69 người khác bị thương.

Theo Reuters