Thú chơi chó 'càng dị càng đắt' ở Hà Nội: Chó lớn 700 triệu, đặt chó con 220 triệu

Mới đây, một trại chó tại Hà Nội vừa nhập chú chó dòng American Bully với mức độ dị biệt siêu hiếm từ Thái Lan với giá 30.000 USD

Thùy Chi - Xuân Minh