Tiếp tục nguy cơ thiếu chip nhớ toàn cầu, Google và Meta bị phạt nặng

Sự kiện: Công nghệ thứ 7
Google và Meta bị phạt nặng tại Nga; Nguy cơ thiếu chip nhớ toàn cầu; Trung Quốc phát triển công tố viên trí tuệ nhân tạo;... là những thông tin nổi bật trong bản tin Công nghệ thứ 7 tuần này.
Đinh Tuấn - Hải Nguyên