Tìm sự sống trên Hỏa tinh: NASA vừa có bước tiến đặc biệt

Sự kiện: Zone 4.0
Ngay cả những người đam mê với NASA nhất cũng phải thừa nhận rằng, khám phá Sao Hỏa là một lĩnh vực khá khô khan. Cho đến nay, NASA đã khám phá được những gì trên Hỏa tinh?

M.B (Theo Tech Vision)