Tìm thấy con tàu 2400 tuổi của người Hy Lạp cổ đại chìm dưới đáy biển Đen

Con tàu đắm có tuổi đời lớn nhất trong lịch sử hàng hải đã được tìm thấy dưới đáy biển Đen. Từ vật liệu làm thuyền, các nhà khoa học đã tính ra chiếc thuyền này có tuổi đời 2400 tuổi.
 Video: Sky News