Đây là lý do vì sao bạn nên ngừng ngay việc dùng tăm xỉa răng

Hãy thử lấy một que tăm và chọc vào tay mình, bạn sẽ hiểu vì sao tăm không phải là sự lựa chọn hữu hiệu để vệ sinh răng miệng.
Video: Tech Insider