Tìm thấy dấu hiệu đầu tiên của sự sống trên sao Hỏa

Các nhà khoa học đã tìm thấy hồ nước ở dạng lỏng trên sao Hỏa. Ở đâu có nước, ở đó có sự sống, nên phát hiện mang tính chất bước ngoặt khiến người ta tin rằng, chuyện tìm thấy sự sống trên hành tinh này là chuyện sớm muộn.
Theo AP; Video: NASA, CBC News, Astrum