Tòa tháp cổ bằng gỗ cao nhất châu Á bốc cháy như ngọn đuốc khổng lồ

Tháp Cửu Long – Linh Cung, Tứ Xuyên, Trung Quốc cháy rực như ngọn đuốc khổng lồ giữa đất trời. Trận hỏa hoạn kéo dài hơn 3 tiếng đã thêu rụi tòa tháp cổ bằng gỗ cao nhất châu Á.
Q.N (Video: CCTV, CNGT)