Tốc độ tăng trưởng 'khủng khiếp' của các thành phố thông minh Trung Quốc

Vượt xa Mỹ hay các nước tiên tiến khác, Trung Quốc là quốc gia có thành tích phát triển thành phố thông minh siêu đột phá.

A.B (Theo Bloomberg)