Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - cho biết trung bình mỗi năm, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em (Tổng đài 111) tiếp nhận hơn 400.000 cuộc gọi.

Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em tiếp nhận hơn 507.800 cuộc gọi trong năm 2021-1

Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em tiếp nhận hơn 507.800 cuộc gọi trong năm 2021-2

Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em tiếp nhận hơn 507.800 cuộc gọi trong năm 2021-3

Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em tiếp nhận hơn 507.800 cuộc gọi trong năm 2021-4

Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em tiếp nhận hơn 507.800 cuộc gọi trong năm 2021-5

Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em tiếp nhận hơn 507.800 cuộc gọi trong năm 2021-6

Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em tiếp nhận hơn 507.800 cuộc gọi trong năm 2021-7

Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em tiếp nhận hơn 507.800 cuộc gọi trong năm 2021-8

Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em tiếp nhận hơn 507.800 cuộc gọi trong năm 2021-9

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn